United Kingdom Latvia Portugal Bangladesh

Latvian

Vispārējie jautājumi

Mūsu padomdevēji sniedz bezmaksas padomus un atbild uz Jūsu jautājumiem  gan telefoniski, gan birojā, kas atrodas The Bridge, St Sampsons.

Finansiālie jautājumi

Mūsu speciālisti sniedz bezmaksas padomus budžeta plānošanā, finansiālu problēmu un parādu gadījumā.

Katrs telefona zvans un apmeklējums tiek uzskatīts kā konfidencionāls.

Kaut arī birojā nestrādā speciālists, kas pārzin latviešu valodu, mums ir pieejamas modernas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību atrisinām jebkuru problēmu.

Pēc Jūsu izvēles varat aicināt līdzi draugu vai ģimenes locekli, kas var palīdzēt tulkot.

Par biroja atrašanās vietu un darba laikiem tuvāk varat iepazīties Contact us lapā.